MY SHOPPING CART

Your shopping cart is empty!
CONTINUE SHOPPING

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  • ทางบริษัทคิดค่าจัดส่งสินค้าตามออเดอร์ โดยคิดค่าจัดส่งต่อการสั่งซื้อดังต่อไปนี้
    • แบบลงทะเบียนธรรมดาคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ต่อ ออเดอร์
    • แบบ EMS คิดค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อ ออเดอร์
    • ฟรี ! ค่าจัดส่งสินค้าสำหรับสมาชิกที่มียอดสั่งสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปในแต่รหัสใบสั่งซื้อ (จัดส่งแบบ EMS )
  • บริษัท จะจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้ตรวจสอบการชำระเงินตามใบสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • เงื่อนไขการจัดส่งสินค้านี้ ใช้ได้เฉพาะการซื้อขายภายในประเทศไทยเท่านั้น
  • สำหรับการจัดส่งในต่างประเทศ ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนักและวิธีการขนส่งตามจริง